Klub poverenja

klub poverenja klub poverenja

Kako se postaje član kluba poverenja?

Kupovinom proizvoda u radnjama Jasmil u bilo kom iznosu, stičete pravo da postanete član Kluba poverenja.

Kako biste dobili Jasmil Loyalty karticu i ostvarili benefite za narednu kupovinu uz kupovinu sa karticom potrebno je da po izvršenoj kupovini podnesete zahtev za članstvo u bilo kojoj od JasmiI radnji i to putem popunjavanja kupona za prijavljivanje.

Na licu mesta će vam biti izdata Jasmil Loyalty kartica uz koju ćete skupljati popuste za svaku narednu kupovinu, po principu cash-back modela ( povrata novca ) i to po sledećem principu: 5% od vrednosti kupljene robe kada ste kupili robu iz nove kolekcije koja nije na sniženju, odnosno 2% od vrednosti kupljene robe za svu ostalu robu – basic, peškiri, grudnjaci, čarape i robu na sniženju.

 

Kako se obračunava visina popusta?

Pošto ispunite uslov i postanete član Kluba poverenja sve vaše naredne kupovine u Jasmil radnjama obezbeđuju određeni broj malina, pri čemu svaka malina vredi 1 dinar.

Tako, na primer, ukoliko ste kupili robu koja nije na sniženju u vrednosti od 3000 dinara, ostvarili ste pravo na 150 malina, odnosno na 150 dinara popusta za narednu kupovinu, što odgovara 5% od vrednosti takve kupovine.

Po istom principu, ukoliko za navedeni iznos kupite basic ili trgovačku, tačnije robu iz kategorije peškira, grudnjaka i čarapa ili robu na sniženju ostvarili ste pravo na 60 malina, odnosno na 60 dinara popusta za narednu kupovinu, što odgovara 2% od vrednosti takve kupovine.

Sakupljene maline su vam odmah dostupne, odnosno možete ih koristiti već prilikom sledeće kupovine. Rok trajanja sakupljenih malina na vašoj kartici je 365 dana od ostvarene kupovine prilikom koje ste prikupili maline. Jasmil Loyalty kartica je trajna i maline možete skupljati prilikom svake kupovine u JasmiI radnjama.

 

Kako se koriste maline?

Prilikom kupovina kada samo skupljate maline, a ne koristite već sakupljene, tada plaćate pun iznos računa, a maline koje su „zarađene“ tom kupovinom stavljaju se na karticu. One su dostupne za trošenje već pri sledećoj kupovini.

Ukoliko plaćate malinama onda vam se iznos računa smanjuje za vrednost malina koje potrošite, pri čemu i u tom slučaju „zarađujete“ maline u skladu sa računom koji ste napravili.

Bitno je napomenuti da ne postoji ograničenje minimalno skupljenih malina.

 

Povrat artikala

Ukoliko vraćate artikal na koji ste dobili maline, te maline će se automatski skinuti sa vaše kartice.

 

Način promene pravila korišćenja kartice

Preduzeće za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. (u daljem tekstu: Jasmil ili mi), kao vlasnik brenda jasmil, ima isključivo pravo da promeni uslove korišćenja JasmiI Loyalty kartice, uslove sticanja popusta ili visinu popusta, kao i da potpuno ukine program. O promenama će blagovremeno obavestiti članove Kluba poverenja i ostale kupce. Ukoliko nakon obaveštenja o promenama ne otkažete članstvo u Klubu poverenja, smatra se da se slažete i prihvatate navedene promene.

U slučaju gubitka ili krađe kartice obavezni ste da nestanak kartice prijavite na br.tel. 031/3892-119. Tada će Vam biti izdata nova kartica na koju će biti prenete sve maline koje ste do tada ostvarili.

Dužni ste da pismeno prijavite svaku promenu ličnih podataka.

 

Obrada i zaštita ličnih podataka

Jasmil upravlja obradom vaših ličnih podataka koje nam dajete prilikom popunjavanja kupona za prijavljivanje u članstvo u Klub poverenja.

U okviru kupona za prijavljivanje potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, email adresu i/ili broj telefona. vaši lični podaci o datumu rođenja i polu nisu obavezni što znači da ih možete dati samo ako želite u svrhu dobijanja obaveštenja o specijalnim ponudama i pogodnostima u vezi sa vašim polom ili povodom vašeg rođendana.

Jasmil vaše lične podatke prikuplja i obrađuje kako bi vas obaveštavao kao člana kluba o pogodnostima, ponudama i popustima, stanju na Jasmil Loyalty kartici i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda.

Obaveštenja ćemo vam slati na email adresu, preko mobilnog telefona i/ili kućnu adresu, u zavisnosti od toga šta ste sami odabrali na kuponu.

Prilikom kupovine sa Jasmil Loyalty karticom Jasmil takođe prikuplja i obrađuje podatke o vašim pojedinačnim kupovinama ( npr. podatke o članstvu u Klubu poverenja, o proizvodima koje ste kupili, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine ), a sve u cilju korišćenja pogodnosti koje vam pružaju kao članu Kluba poverenja i kreiranja ponuda prilagođenih kupcima, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje Jasmil pruža kupcima, rešavanje reklamacija i drugih mogućih problema.

Vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe obrađujemo isključivo na osnovu vašeg pristanka koji se daje popunjavanjem kupona za prijavljivanje u Klub poverenja.

Kao član Kluba poverenja, a u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u svakom trenutku imate sledeća prava: da tražite kopiju podataka koji se obrađuju; pristupa  ( u svakom trenutku imate pravo da dobijete informacije o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, kao i o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na ograničenje obrade, na prigovor Jasmilu, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka. Skrećemo vam pažnju da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to možete učiniti na sledeće načine: popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti u bilo kojoj Jasmil radnji ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi emailom na adresu: dpo@jasmil.com ili poštom Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, Grdovići bb, 31230 Arilje.

Jasmil vaše lične podatke po pravilu ne prosleđuje trećim licima. Izuzetno možemo vaše lične podatke proslediti pouzdanim trećim licima koja nam pomažu u pružanju usluga koje mi vama nudimo. U tom smislu vaše lične podatke koje ste nam dali kao član Kluba poverenja možemo proslediti: povezanim privrednim društvima, marketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja nam pružaju usluge dostave proizvoda ( usluge pošte, dostavne službe ) i licima koja nam pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

Vaše lične podatke čuvamo za sve vreme vašeg članstva u Klubu poverenja. Istupanjem iz članstva u klubu obavezujemo se da ćemo vaše lične podatake izbrisati.

Za sva pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka možete nam se obratiti telefonom na: 031/3894 - 644 ili slanjem emaila na adresu: office@jasmil.com ili slanjem pisma Preduzeću za proizvodnju i promet Jasmil d.o.o. Arilje, Grdovići bb, 31230 Arilje.